fredag 9 september 2011

Rågsved friområde öppet seminarium

Starka vindar i Rågsved den 13 september 2011
Nya Rågsveds Folkets Hus Förening
Tidsplan

Inledning / Välkomna
Kräpplagruppen http://krapplagruppen.wordpress.com/ och Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening www.snosatranorra.nu  hade planerat den mycket tidstajta kvällen med stöd ifrån Nya Rågsveds Folkets Hus Förening. Jag och Eva Wesslén presenterade kvällens talare Dan Andersson, Erik Skärbäck, Årstfältet www.arstafaltet.se / Bitte Fossbo samt Jan Runfors.

Vi berättade om namninsamlingen www.ekoparksyd.se
Ingen bebyggelse på kolonilotterna! Gör Rågsveds Friområde och Norra Magelungen till naturreservat!
http://connycdm.blogspot.com/2011/08/namninsamling-ingen-bebyggelse-pa.html
Namninsamlingen stöds idag av Kräpplagruppen, Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening, lokala hyresgästföreningen Rågstintan, Rågsveds Samhällsförening, Det levande Rågsvedslexikonet | Bernt Månsson, Stuvsta Gårds villaägareförening.

Samtidigt som jag skriva det här inlägget märker jag att fler skriver om kvällen. En bra rapport finns här hos Rosa Lundmark: http://rosabloggar.blogspot.com/2011/09/ragsveds-friomrade-till.html?spref=tw
När informationen är helt korrekt är det helt onödigt att uppfinna hjulet igen (Göra samma jobb).

En i högsta grad lärorik kväll med flera kunniga talare som förmedlade kunskaper och erfarenheter.
Tiden var knapp både för talare och publik. Men det resulterade också i att alla skärpte till sig och startade att leverera sitt bästa. En kväll som inspirerade till samarbete/ nätverka. Jag hoppas att FN-dagen på Rågsveds Folkets Hus den 24 oktober som har temat skog får samma höga slående kvalité, bredd och inspiration.

1 kommentar:

  1. Härligt med utbyte och samarbete. Ser fram emot/till fler gemensamma sammankomster och krafter för att värna koloniområden, grönmarker och parker i ett växande Stockholm. Jag citerar Det Internationella Koloniträdgårdsförbundet som tidigare i sommar höll kongress i Stockholm: ”Kongressen uppmanar Stockholms stad att spara Årstafältets koloniområde och att inte heller i andra ärenden se koloniområden som markreserver för bostadsbyggande. När fler bostäder byggs behövs fler kolonområden, inte färre!”
    Stockholms politiker och planerare håller alltså just nu på att skrota hela den stolta satsningen om en modern landskapspark på Årstafältet. Redan på mitten av nittiotalet konstaterade stadens utredare på Sbk att fördelningen av kvalitativa grönområden är skev i Stockholm, att söderort lider brist på kvalitativa grönområden för rekreation, landskapsparken på Årstafältet skulle hjälpa till att jämna ut denna obalans. Ironin är att just nu pågår/planeras mest förtätning och nybuggnation i just Söderort parallellt som man alltså vill skrota landskapsparken och flera av söderorts koloniområden och mindre parker och grönmarker.
    Slut upp i gemensam ljusmanifestation – värna våra koloniområden, parker och grönmarker – Pumpaparad på Göta Landsväg 31 oktober. Mer info se www.arstafaltet.se

    SvaraRadera