söndag 1 juni 2014

Lettland: Ekonomi och Handel

FÖRETAG
Lettiska företag i Sverige eller svenska företag i Lettland.
Lämna gärna en kommentar eller hör av dig till mig om du har tips på fler!

www.balticmedia.net - Baltic Media AB - Översättnings- och kommunikations företag.
www.baltictools.se  - Baltic Tools - Marknadsundersökningar – Outsourcing i Baltikum
www.balticquality.se - Baltic Quality AB
www.hyrlett.nu / http://www.eurochance.lv/ - Eiropas Eksperti SIA - Bemanningsföretag som hyr ut personal från Lettland
www.envengi.com - Environmental Engineering AB - Ett teknik-/konstruktionsföretag med egna produktionsenheter inom storskalig sophantering, destruktionsugnar för miljöfarligt avfall, inomhusmiljö och vattenreningssystem
http://www.envive.se/ - Envive AB - Personalägt miljökonsultföretag, med goda kontakter i Liepajas region där företaget medverkat i att främja turismutvecklingen, började i Lettland 1991 med att utbilda industriföreträdare i miljö kunnande. Vill tillskapa ett nätverk mellan Värmlands län och Liepajas region
http://www.gatewaybaltic.com/ - GatewayBaltic - Förmedlar kontakter till lettiska företag som söker uppdrag i Sverige
http://www.east-trade.se/ - Handelsplats East-trade
http://www.ipars.se/ - IPARS - Lettiska trähus
www.leax.se  - LEAX Group
http://www.naturesofscandinavia.com/ - Nature's of Scandinavia
www.prime.lv - PRIME Recruitment Riga/Latvia
www.renthosdig.se - Rent hos dig i Sthlm - Städhjälp till hem och kontor
http://www.rigawood.se - Riga Wood Sweden AB
www.runway.lv - Runway - outsourcing
www.nordstromskog.se - S. Nordström Skog AB - Vi erbjuder manuella skogsskötseltjänster till skogsägare och skogsindustri
www.latswed.se - SIA Latswed - Trans-baltic Recruiting
www.noruna.com/svenska  - SIA Noruna Holdings
http://www.skogssallskapet.se/koncernen/skogssallskapet_latvia.php - SIA Skogssällskapet Latvia
www.telia.lv - Telia Latvija SIA
http://www.trade.lv/ - Trade
Vallentuna FöretagarCentrum - Tekniskt Industriellt Småföretagarnätverk med miljöinriktning Sverige - Lettland - http://www.vfc-businesspartner.se/sverige-lettland.php
Östhandelsforum AB  - http://www.eunetwork.se/member/display.asp?id=278  

ARBETSMARKNAD

www.lvra.lv - LVRA - Lettlands Hotell och Restaurang Förening/Sammanslutning
http://www.cv.lv/english - CV-Online
www.nva.lv - Lettlands arbetsförmedling
www.lbas.lv - Förbundet för Lettlands fria fackföbund
http://lakrs.lv/ - LAKRS - The Latvian Public Services Employees Trade Union

FINANSIELLA ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER
www.knab.gov.lv - Den korruptions förhindrande och bekämpande byrån (KNAB)
www.bank.lv - Lettlands centralbank
www.em.gov.lv - Lettlands ekonomiska ministerium
www.fm.gov.lv - Lettlands finansdepartement
www.competition.lv - Konkurrensverket
www.fktk.lv - Finansiell och kapitalmarknads kommission
www.vid.gov.lv – Skatteverket
www.vsaa.lv - VSAA (Lettlands försäkringskassa)

FÖRETAGSAMHET
www.1188.lv - katalogen 1188
http://visalatvija.lv  -  Nationell företags katalog
www.ur.gov.lv - Lettlands företagsregister
www.lrpv.lv - Patentkontoret
http://inventions.lza.lv - Uppfinningar och uppfinnare
www.franchising.lv - Franchising i Baltikum
http://www.ficil.lv/ - FICIL (Foreign investors council in Latvia)
www.exim.lv - Lettlands export och import register
www.chamber.lv - Latvian chamber of commerce and industry
http://www.business-sweden.se/lettland/ - Exportrådet - Lettland
www.scc.lv - Swedish Chamber of Commerce in Latvia
http://www.am.gov.lv/en/brussels/ - Permanent representation av Lettland i EU
www.ss.lv - free message board

RAPPORTER OCH AVTAL
Skatteverket - Skatteavtal  Lettland - Broschyr SKV 360-428
Svenskt Näringsliv - Estland, Lettland, Litauen och Polen - hot eller möjlighet för svenska företag? (2005)

ÖVERSÄTTNINGAR
AS  (akciju sabiedrība) = Aktiebolag, IK (individuālais komersants) =  Individuell Kommersat (Närmast lik enskild firma), KS (komanditsabiedrība) = Kommanditbolag,  PS (pilnsabiedrība) = Full bolag, SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) = Bolag med begränsat ansvar (Närmast lik Aktiebolag. Kapital 2000 lats), Faktura = Faktūra, Filial = Filiāle,  Moms = PVN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar