fredag 2 maj 2008

Vänortsföreningen Lidingö - Saldus 15 årLördagen den 26:de april mellan kl. 12-16 erbjöds en upplevelse med lettisk folkdans och körsång, möte med biodlare, sidenmålare och bagare (med sina produkter) i Lidingö stadshus (Stockholmsvägen 50 / Lidingö Centrum).

Vänortsföreningen bildades 15:de mars 1993 med syfte att skapa varaktiga vänskapsrelationer mellan Lidingö och Saldus (Lettland) genom att förmedla och underlätta kontakter mellan organisationer, föreningar och enskilda personer i de båda städerna.
Efter en invigning av Lettlands ambassadör blev det sång och dans.

Saldus ligger ca 12 mil sydväst om Riga och är centralort i en region på ca 40 000 invånare.
Kaffeservering med lettiska produkter (bl.a.chokladkorv)!
Eftersom det var ganska varmt inne i lokalen var det skönt att få lämna lokalen en stund för att fika och få frisk luft.

Vad har då skett under de år föreningen funnit till?
Tack vare samverkan med Lidingö stad, Letthjälpen, friluftsfrämjandet, Lidingö hembygdsföreningen, sjöscouterna, Lidingöloppet, Lidingö missionsförsamling mfl har en mängd vänskapskontakter skapats. Genom att i första hand satsa på vänskap underlättas möjligheterna att bistå varandra på ett ändamålsenligt sätt.

Lidingö stad
Inom projektet "fördjupat vänortssamarbete Lidingö - Saldus" besöker städernas förvaltningar för miljövård och äldreomsorg varandra med goda resultat som följd. IT - utbildning och stadsplanering står nu på tur.

 


 I en reklamlapp översatt till svenska (Dock med vissa stav och språkfel) står det ganska exakt:
”Vår stad Saldus er berömd i Lettland och också utanför landet som den söta standen – med namnet som betyder söt och med tillverkning av olika sötsaker.

AB ,, Saldus livsmedel företag” (,,Saldus Partikas kombinats”) producerar mjölkkonfekt sedan 1960. Den långvariga erfarenheten ger möjlighet att erbjuda förträffliga produkter, tillverkade av naturliga råvaror. Huvudråvaror for tillverkning av mjölkkonfekt är färsk mjölk, socker, stärkelses melass.

Våra huvudprodukter er – mjölkkonfekt ,, Gotina” (,,Liten ko”), mjöllarameller, konfektkrämer.

Våra produkter säljas i Baltikum, USA, Tyskland, Spanien. Vi söker nya kunder också i andra länder. Våra produkter ni kan se på våra hemsida – www.saldusgotina.lv. ”

Lidingö färsamling
Lidingöförsamling fick redan i februari 1993 en vänförsamling, S:t Johannes församling i Saldus. Sedan dess har ett allt mer intensivt samarbete utvecklats. I Lidingö kyrkor har ett flertal kollekter gått till reparationer av kyrkan och orgeln, som kunde återinvigas i april 1997.

Basarer och insamlingar har anordnats till förmån för den diakonala verksamheten i Saldus samt kläder, möbler och material till skolorna.
Efter fikat vart det inköp av de flesta av produkterna som såldes. Fast det var i sista sekund som man fick köpa en av de sista brödlimporna. Varorna hade gått åt ganska bra!

Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet driver ett flerårigt s k skogsmulleprojekt. Många från Saldus har utbildats till ledare, som nu bedriver et skogsmulle- och strövarverksamhet för barnen där. Efter kurser i föreningskunskap har en förening Dzive Daba bildats.

Soroptimisterna
Soroptimisterna har startat en verksamhet med utbildning i engelska.

Det var inte bara mat som såldes!
Även TAVA (Lettlands turistbyrå) var närvarande med information.


Ett mycket lyckat projekt!

Kultur och konst
Vid firandet av vår nationaldag den 6 juni i Millesgården har det blivit tradtion att körer eller dansgrupper medverkar.
Utställning och försäljning av keramik, linne, foto, tavlor och textiler konsthantverk från Saldus anordnas i Lidingö stadshus.

Annan Verksamhet
Sjöscouterna har besökt varandras läger. Kontakter mellan skolorna har etablerats. En ALU- anstäld har under ett år arbetat som lärare i engelska i Saldus. Salduslöpare deltar i Lidingöloppet. Tre medlemmar i föreningen har gått på universitetskurs i lettiska. År 2007 bildades en Rotaryklubb i Saldus genom ett initiativ av Lidingös Roaryklubbar.

Föreningens fortsatta arbete
Vänortsföreningen förtsätter att stimulera de kontakter som redan finns, att förmedla och underlätta nya kontakter samt att sprida information om Saldus genom
utställningar, föredrag, artiklar, resor etc.

Informationen är hämtad från en broschyr utskickad av vänortsföreningen.


Mer om Lidingö – Saldus    

Lista på fler vänortsutbyten i Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar