fredag 7 november 2014

Koloniträdgårdsförbundet i Älvsjö och Karlstad

Här pågår en modernisering av teknik och taktik som inom kort kanske kommer att göra mina inlägg lite mer snabba och aktuella. Men även detta inlägg blir en del av vägen dit. Jag hoppas ni inte tycker att jag larvar mig.

Här nedan några bilder jag nu hittat ifrån Koloniträdgårdsförbundets monter i Älvsjö 2013 på den årliga Trädgårdsmässan. Jag är ledamot i Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdars (Förkortas FSSK) styrelse. FSSK är en region inom Koloniträdgårdsförbundet som ansvarar för kommunområdet Stockholms Stad. FSSK har 76 medlemsföreningar som har totalt ca 7400 medlemmar. Följ gärna denna Facebooksida.

Utöver att många ifrån FSSK deltar i arbetet med montern på Trädgårdsmässan (Under 2014 hjälpte jag även till med de förberedande arbetet i Mässgruppen) så brukar också förbundsrådet (Landet regioners styrelser möts) hållas här. Just det där att möta hela landet är oerhört lärorikt och givande för mig. Ett bollplank för både lösningar och nya vägar. Ett möte som jag värdesätter högt och undviker att missa.

På trädgårdsmässan delar koloniträdgårdsförbundet årligen ut ”Årets Koloniträdgårdsfrämjare”. En utmärkelse till personer eller organisationer som tydliggör och konkretiserar Koloniträdgårdsrörelsens idé och verksamhet. Koloniträdgårdsförbundet utsåg 2014 Lars Epstein. Lars har jag träffat flera gånger under dom gångna åren och hans artiklar har jag läst flitigt. Så jag kan milt säga att det var ett oerhört bra/välförtjänt val och mycket glädjande!

Motiveringen:
Lars har i över 20 år varit verksam som journalist och fotograf på DN och driver sedan ett antal år en blogg på DN:s hemsida. Han har genom sin gärning nått ut till en stor skara läsare och då inte minst beslutsfattare med mycket stor genomslagskraft. Han har som bloggare vid ett flertal tillfällen belyst och gynnat kolonirörelsen. Både som journalist och fotograf förmedlar Lars mycket förtjänstfullt kolonisternas vardag. Han är för Koloniträdgårdsförbundet en självklar Koloniträdgårdsfrämjare.

En annan tradition på Trädgårdsmässan är att medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet har möjligheten att hämta ut en mässpresent i Koloniträdgårdsförbundets monter. Förbundets medlemmar har också rabatt på inträdet.

Viking Line 2013
Under Trädgårdsmässan 2014 avtackades kanslichefen Anders Nordmark efter lång och trogen tjänsten. Här hade jag även uppgiften ifrån min hemförening Snösätra Norra att överlämna en present.
FSSK brukar en gång om året ha ett styrelsemöte på Viking Line, oftast det konstituerande styrelsemötet. Detta för att lära känna de nya styrelsemedlemmarna bättre men också för utbildning. 2013 var Anders med och gav oss juridisk utbildning. Anders har vid ett tidigare tillfälle också givit mig en kassörsutbildning.

När arbetet och mötena med koloniträdgårdsförbundet är över under mässdagarna så brukar jag och sambon tillsammans gå igenom mässan som lätt tar 3-5 timmar. Vi lyssnar på föredrag, köper fröer och sättpotatis, får inspiration och idéer, fikar samt kommer ofta ut ur mässan också med smörgåskorvar, godisremmar och trötta fötter.

2015 hålls Trädgårdsmässan i Ävsjö (http://www.nordiskatradgardar.se/ ) 26-29 mars.Nu dags att hoppa och skutta i tid och rum vidare med text och bild till Karlstad och koloniträdgårdsförbundets Kongress 16-18 augusti 2013.
Under fredagen samlades många av deltagarna, installerade sig på Gustaf Frödings hotell och deltog i den fest som koloniföreningen Steffens minne anordnat.

De flesta ifrån FSSK: s styrelse reste med tåg till Karlstad i Värmland. Men jag valde att samåka med bil tillsammans med min sambo och hemförening Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening.

Fredagens, den första kongressdagens kväll, hade Koloniträdgårdsförening Steffens Minne / ordnat buffé middag, underhållning och mingel i Stort partytält. En trevligt och glad samkväm. Buss hämtade och lämnade oss mellan föreningen och Gustaf Frödings hotell.
http://www.steffensminne.org

På lördagsmorgonen öppnades kongressens förhandlingar som hålls var 4 år. Deltog gjorde 140 kolonister från hela landet utsända ifrån regionerna och medlemsföreningarna.

Inte ovanligt att jag under diverse möten väljs till protokolljusterare och så blev det även under kongressen.

Flera talare både från Karlstad / Värmland (Inte minst Värmlands landshövding Kenneth Johansson) och annorstädes som ville både tacka och visa sin förståelse för kolonirörelsen. Men också en paus i dagordningen med underhållning Tor & David som gav många skratt och applåder.

Dåvarande ordförande för FSSK Catharina Tarras-Wahlberg var ordförande under kongressen. Efter en del turer valdes sen oväntat men mycket glädjande Catharina till Koloniträdgårdsförbundets ordförande.


Följande pressmeddelande gick ut 2013-08-18.

Sverige odlar!
Odlingen har ökat. Intresset för en odlingsplats i stan och på landet växer i takt med att invånarantalet ökar i vårt land.

Koloniträdgårdsförbundet har kunnat konstatera att möjligheten till odling har en god inverkan på människors livskvalitet och hälsa.

Det är viktigt att ge människor möjlighet att aktivt bidra till sin egen hälsa, att odla ekologiskt och att bevara och utveckla odlingskunnandet, säger nye ordförande Catharina Tarras-Wahlberg, egenodlade grönsaker minskar dessutom behovet av långa transporter och dess klimatpåverkan. 

Koloniträdgårdsförbundet utmanar Sveriges alla kommuner att utöka och bevara antalet koloniområden och odlingslotter.
Koloniträdgårdsförbundet uppmanar Sveriges regering och riksdag att underlätta för kommunerna i arbetet att skapa nya odlingsmöjligheter.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Förbundsordförande Catharina Tarras-Wahlberg i Koloniträdgårdsförbundet

Catharina stannade kvar som ordförande för FSSK fram tills årsmötet 2014 då Lennart Pöppel valdes istället. Det här är två mycket tidskrävande uppgifter. Nästa kongress ska hållas i Uppsala 2017. En viktig och stor utmaning på vägen dit är just att få fler beslutsfattare att förstå värdet av koloniföreningarna, att köerna i storstäderna ökar. Att om man flyttar en koloniförening så förstör man den första och bygger en helt ny någon annanstans. Det sista tycker jag är respektlöst emot odlarnas arbete samt skapar en dålig och osäker kolonirörelse i kommunen.På lördag kvällen var det middag och underhållning på hotellet. Bengt Alsterling känd ifrån barnprogrammet Hajk stod för underhållningen. Bengt tog över programmet Hajk redan efter en säsong efter att Ulf Schenkmanis hade premiären 1971. Ulf i sin tur programledare i radioprogrammet Trädgårdsdags, där han samtalade om trädgårdsfrågor samt programledarskapet för hälsoprogrammet Livslust i Sveriges Television. Ulf hade rötter i, och var honorärkonsul för, Lettland innan han avled 8 september 2004 i Karlstad. God mat, bra diskussioner med kollegorna men Bengt var den som gjorde kvällen till det lite extra / oförglömligt!Men lika oförglömligt var det att avsluta den långa dagen tillsammans med sambon ute vid poolen. Perfekt väder, lugnt och fint. Jo, tanken flög förbi att så skulle man kunna bo :) men framförallt besöka igen. Vid ett eventuellt nytt besök skulle jag vilja se mer av Karlstad, något tiden inte räckte till nu.I hotell Gustaf Frödings lobby visades i samband med kongressen en konstutställning "Konst i 
trädgården".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar