lördag 6 juni 2015

Rågsved

Vi har nyligen den 30 maj genomfört Rågsvedsdagen. Men det har vi redan dokumenterat om här. Så jag tänkte istället gå över till den skyllt som syns på bilden ovan om Rågsved som finns strax intill Rågsveds tunnelbanestation.

Namnet RÅGSVED betyder avbränd, svedjad mark där man sått råg. Rågsved var ett torp under Älvsjö gård omnämnt redan i början av 1600-talet. Det låg nära den plats där T-banan idag korsar Nynäsbanan. Älvsjö gårds egendomar inköptes av Stockholms stad 1930. Rågsved planerades och ritades under mycket kort tid..
Rågsved planerades och ritades under mycket kort tid. Den första stadsplanen antogs av stadsfullmäktige 1954 och husen på kullarna i södra sidan av dalgången började byggas samma år. Åren 1955 till 1956 togs centrumplanen och planen för bebyggelsen på den norra sidan. Samma år började folk flytta in på Bjursätragatan. Att det gick så fort mellan beslut och byggande berodde på trycket från den svåra bostadsbristen.


Under den första tiden fanns inga kommunikationer alls, sedan öppnades en busslinje på dagtid till tunnelbanan i Högdalen. Först i november 1959 öppnades T-banan till Rågsved för trafik.
De första åren fanns inte heller någon skola. Provisoriska skolsalar ordnades i ett bostadshus.
Snösätraskolan öppnade till höstterminen och 1958 och det första daghemmet samma år.
Under 1970- och 1980-talet förnyades och renoverades byggelsen i Rågsved. Bland annat uppfördes ett nytt bostadsområde i Snösätra och ett daghem byggdes om till sju små ungdomslägenheter.

Rågsveds Centrum

Från början var det tänkt att torget skulle vara fyrkantigt, men arkitekt Kjell Åström ritade Stockholms enda ovala torg, som nu blivit stadsdelen Rågsveds ikon. Landskapsarkitekt Paul Öreby skapade den böljande svart-vita stenläggningen och fontänen, formad som stora fjärilsvingar. Bertil Johnsons lyktbärare som stod mitt i fontänen och hamnade uppe på torget då den ena vingen lades igen i början av 1990-talet. Willy Gordons skulptur >Rågskörd<, en gestalt med ett fång rågax i famnen, sattes upp 1960.
Från torget öppnar sig arkader ut mot den omgivande bostadsbebyggelsen. Här i den gula gångtunneln upp till tunnelbanan och bostadsområdena i söder lyser ännu de karakärsistiska femtiotalslamporna i så kallade Anita-modell.

I Rågsved föddes punken
Det var i Rågsvd som den svenska punkmusiken föddes. På Oasen, en organisation och samlingslokal vid torget, spelades många olika musikstilar och där möttes de som spelade den nya musiken. År 1977 började Pimme, Gurra och Fjodor, dvs Joakim Thåström, Gunnar Ljungstadt och Lennart Eriksson att spela tillsammans, den första tiden under namnet >>The Haters>>, snart ändrat till >>Ebba Grön<<, den kod som stockholmspolisen använt när de samma år tog fast den tyske terroristen Norbert Lröcher.

Summary
The Name Rågsved means burnt land on wich rye was planted.
Rågsved was formerly a croft belonging to Stockholm in 1930.
Rågsved was planned and designed in a very short time.
The plans were approved by the city council of Stockholm in 1930.
Rågsved was planned and designed in a very short time.
The plans were approved by the City Council between 1954 and 1956. In 1956 construction began on the houses on the hills on the south side of the valley, and in the same year people moved into Bjursätragatan. The short interval between the secision and the implementation was due to the pressure of a housing shortage.
In the early days there were no communication at all, but then a daytime bus line was opened to the metro station in Högdalen. It was not until November 1959 that the metro line to Rågsved was opened to Traffic. There was no school either in the first years. Provisional school rooms were arranged in a dwelling house.
Rågsved has Stockholms only oval square, adorned with a fountain, lamppost, and billowing black-and-white paving.
It was in Rågsved that, Swedish punk music was born when Ebba Gröns first record was released in 1979.

Rågsved är en förort som under de första åren beboddes av utflyttade arbetare från Stockholms innerstad, framförallt från Södermalm. I texten ovan nämns Snösätra (Bäverbäcksgränd och Bäverdammsgränd). På Bäverbäcksgränd hittade jag denna skyllt.KVARTERET BÄVERBÄCKEN 1
Bostadsstandarden i Stockholm hörde på 1930-talet till de lägsta bland Europas huvudstäder. Det allmännyttiga bostadsbolagen Familjebostäder bildades formellt i februari 1936. Uppgiften var från början att med ekonomiskt stöd från samhället bygga bra bostäder för barnrika familjer med små ekonomiska möjligheter. Redan året efter färdigställde bolaget de första så kallade barnrikehusen i Hammarbyhöjden och Kristineberg. Sedan dess har Familjebostäder varit ett av de drivande bolagen vid tillkomsten av nya stadsdelar och bostadsområden runt Stockholm.
Barnrikehusen väckte med tiden kritik som bostadsform då man ansåg det olämpligt med denna  typ av kategoriboende. Under slutet av 1940-talet ändades därför finansieringssystemet och bostadspolitiken omorienterades till att bli en del av ett allmänt sociologiskt välfärdsprogram.
Även Familjebostäder förvaltar över 1300 lägenheter i Rågsved. De flesta uppfördes under slutet av 1950-talet. På 1980-talet kompletterades de med storgårdskvarteren i Snösätra. De ritades av arkitektkontoret FRS medan byggföretaget BPA var byggmästare och stod inflyttningsfärdiga 1983.


Husen har idag tagits över av IKANO så antalet lägenheter Familjebostäder förvaltar stämmer inte längre.
Kvarter Bäverdalen vid korsningen Rågsvedsvägen / Bjursätragatan (Närmast Huddingevägen) finner man dessa hus om man tar sig igenom Rågsveds friområde. Detta är 131 bostäder (109 lägenheter + 22 hyresradhus) som Stockholmshem AB förvaltar. Inflyttning skedde 2007. Från början var de tänkt att bli bostadsrätter.

När jag kommer in på gården blir jag påmind om den svenska komedi-TV-serien Svensson, Svensson med bland andra Allan Svensson.

- TYST!
Ett mycket fint bostadsområde med en välkomnande och trevlig gård!

På kullen inne på gården fanns fram till 1951 Bjursätratorpet. Tomten är ett fornminne med nummer Stockholm 338. Det fornsvenska ordet bjur betyder bäver.

Under 2013 visade jag tillsammans med Kräpplagruppen Mehmet Kaplan och Åsa Öckerman ifrån Miljöpartiet detta bostadsområde samt Rågsveds Friområde. Jag har varit ute med fler politiker ifrån fler partier i Rågsveds Friområde, men Mehmet och Åsa fastnade extra i just detta bostadsområde.

100 – 200 meter härifrån finns matbutiken LIDL, Meca bilverkstad och bensinstationen ST1.

På den här kullen finns en del skulpturer / konstverk värda att visa. Tyvärr så har jag inte lyckats hitta någon information om dessa. Vet du något så lämna en kommentar eller kontakta mig. Jag tar istället och länkar till ett inlägg jag tidigare gjort om festplatsen Perssons Betong: Invigning Nya Perssons Betong 25 september 2010

Per Rosenvik som bland annat var ordförande för Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening när dessa
hus byggdes var med när de första spadtagen skulle tas. Spadarna som användes skänktes till föreningen efteråt.

Rågsveds två fritidsträdgårdsföreningar (Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening och Snösätra Södra Koloniträdgårdsförening) har tillsammans ca 180 odlingslotter.  
Bjursätragatan 6 och 8


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar