onsdag 19 november 2014

Rågdalen etapp 3 – resultatet av flera års väntan

I mitt senaste inlägg om Rågdalen etapp 3 hade jag plåtat denna skylt:"Parklen Rågdalen har tidigare rustats upp i två etapper. Under maj 2014 startar den tredje och sista etappen.

Arbetet blir klart till sommaren men parken kommer delvis att vara avstängd till hösten för att växterna ska kunna ta sig.

De nya grillplatsen blir dock möjliga att använda redan till sommaren."


Tror ni det räckte med alla tidigare förseningar som jag rapporterat i följetongen ?
(Första inlägget skrev jag 2012 och då hade planen varit att ha parken klar till början av 2011. Då 2010-11 var planen en aktivitetspark för ungdomar från 10 år och uppåt. )
Nej, parken vart tillgänglig först någon gång under oktober 2014.

Gräsmattan nyklippt i mitten av november 2014!
Men nu kan man se förbättringar.
Man kunde, kan och kanske kommer att göra mera.
Man kan undra hur staden kommer att hantera växterna, gräsklippningen och vad barnen ska göra i den här parken.
Man kan undra hur staden och invånarna kommer att förvalta grillplatserna samt motverka klotter (nazistsymboler m.m. som är högst olämpliga i Rågsved).
Man kan fråga sig hur mycket staden har lyssnat på invånarnas (Som parken är
till för) förslag om parken. Något utegym syns bl.a. inte till.
Man får se upp för delar av gräsmattan som är våt "Sumpmark".
Det finns fler problem och frågeställningar i det intilliggande området kvar, som nämnts för staden under dialogerna, men som inte ingått i “Rågdalen etapp 3” markområde. Man har nämnt önskemål om is på Bäverdalens bollplan på vintern, problem med parkering i “gropen” där man kan bygga bostäder, vattensamlingar på gång- och cykelbanor (I närheten av butiken emot Bäverbäcksgränd) samt bygge av åsnestig vid butiken upp till busstationen. 
Men detta blir troligast ändå det sista inlägg jag gör om upprustningen etapp 3 eftersom den nu är färdig och en klar förbättring emot var vi startade. Får kanske anledning till att återkomma till "Rågdalen etapp 4". 
Först nu några bilder tagna i så kallad dagsljus 18 november.


 Någon som begriper "konstverket" på asfalten ?
Fast konst är inte alltid meningen att vi ska begripa utan skapa fundering, diskussion, inspiration och därmed avkoppling/bortkoppling.


Nytt staket ifrån bostadsrättsföreningen flera meter närmare inåt husen emot tidigare.

Mhm...sen måste jag visa hur det ser ut på kvällen också....


Hhm, säger jag igen och blir i samma veva osäker på huruvida jag får anledning till att skriva om parken igen. Men hur som helst så ser man om man läst hela följetongen att "Rågdalen etapp 3" är ett spotlight lysande exempel på hur man inte ska genomföra en parkupprustning.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar