tisdag 26 maj 2015

Invigning Nya Perssons Betong 25 september 2010Här fortsätter arbetet med att rensa gammalt material ifrån datorn. Hittade då dessa bilder ifrån invigningen av Nya Perssons Betong 25 september 2010.  Flaggstång, ny scen, dansbana, el, belysning och några parkbänkar fixade av Exploateringskontoret och Stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör.

Den gamla vägen ner ifrån Bjursätragatan till festplatsen.
Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening brukar hjälpa till med att förse festplatsen med vatten under Valborgsfirandet. Planen ifrån staden var att den upprustade festplatsen skulle få eget vatten. Exploateringskontoret ordnade med anslutning till en brandpost på Bjursätragatan. Den anslutningen togs borta i och med att IKANO byggt hus vid kv Ostkammaren. Stadsdelsförvaltningen svarade också att, de inte ansvarar för andra vattenanläggningar än klorerade anläggningar, det vill säga plaskdammar. Jag tror inte någon än har kommit till att fråga Exploateringskontoret vad de kan göra åt saken. Mycket för att Snösätra Norra Fritidsträdgårdsföreningen ändå kan förse platsen med vatten när så behövs eller för att Exploateringskontoret nu vill förstöra investeringen igenom att bygga på Festplatsen.

Tidigare under 2010 hade det tyvärr dock inte fungerat att leverera vatten till valborgsfirandet (Det första och hittills enda året). Ett ärende som pågick ifrån 2009-10-27 till maj 2010. Ansvaret låg på Stadsdelsförvaltningen att byta ut en anläggning vid koloniträdgårdarnas vattenmätare. Stadsdelsförvaltningen lyckades inte lösa den uppgiften i tid innan valborgsfirandet. Därför blev valborgsfirandet utan vatten/valborgseld och Rosa Lundmark (V) lämnade in en skrivelse till Stadsdelsförvaltningen där hon ställde frågan hur detta ska kunna undvikas kommande år. Här är svaret ifrån Stadsdelsförvaltningen:
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=101892
För att förhindra att det inte finns vatten tillgängligt vid Perssons betong i framtiden planerar förvaltningen tillsammans med exploateringskontoret att möjliggöra så att platsen kan försörjas med vatten via en brandpost på Bjursätragatan. Förvaltningen kommer inte ha något kontraktsbundet ansvar för sådan här typ av anläggning då de nya kolonilottsavtalen träder i kraft i oktober 2010.
Alltså tillbaka till status quo för Perssons Betong gällande vattnet!
Bilden tagen ifrån den nya gång- och cykelvägen.
Snösätra Norra fick även problem under städdagen med anledning av detta. Det gick inte att elda. Tur i oturen var att det var en ganska regnig period så odlarna fick vatten ifrån ovan till sina odlingar.
Jag kommer också ihåg att arbetare jobbade strax under Perssons Betong med den nya gång- och Cykelbanan. Det tog SDF mer än en vecka att forsla bort riset som skulle ha tänds på under valborg. Jag vart då orolig för arbetarna som jobbade strax under ifall någon skulle få för sig att tända på. Så jag varnade arbetarna för högen.
De nya kontrakten för koloniträdgårdsföreningarna betyder att de ska stå för underhållet. Däremot är det på långa vägar skrivet i sten att föreningarna ska betala eller utföra reinvesteringar som dessa var.
Apropå detta nya kontrakt, så var inte heller det något som flöt på obehindrat. Kommer jag ihåg rätt var det runt 30 föreningar som skulle få nya kontrakt och vi i Snösätra slutade nog upp med att vara dom sista som fick kontrakten. Vi var på möte med FSSK/koloniträdgårdsförbundets Stockholmsdistrikt och det visar sig att alla andra stadsdelar fått dessa handlingar utom i EÅV. Här i Snösätra har folk funderat i banorna att anledningen till det var att det fanns byggplaner på föreningarna, men i och med att föreningarna skrev på kontrakten fick vi 5 års förlängning.


Här kom Andreas Sturesson (kd) tillsammans med Sophie Dahlberg ifrån stadsdelsförvaltningen för att hålla tal.

Andreas säger bland annat att föreningslivet i Rågsved är viktigt. När han fått inbjudningar som ordförande i Stadsdelsnämnden så har dom oftast kommit ifrån Rågsvedsföreningsliv. På väg ifrån T-tunnelbanan till Perssons Betong så hade han lagt märke till att skyltningen till festplatsen borde förbättras.


Efter talet fick jag möjligheten att prata en stund med Andreas (Som idag inte jobbar i Stockholm längre utan  som kommunalråd i Jönköping).

Han ville påpeka att Stadsdelsnämndens politiker jobbar ideellt på sin fritid som politiker i Stadsdelsnämnderna. Alla oavsett politisk färg gör ett stort jobb för sin stadsdel. Till och från blir det partipolitik men lika ofta också ett förvaltningsuppdrag som bygger på att gemensamt se, lyssna och hitta lösningar.

 När det gällde Rågsved så trodde han på att etablera någon större förvaltning eller organisation här i Rågsved. En linje vi försökt att uppmärksamma och iaktta inte minst ifrån Rågsveds Samhällsförening. Ett intresse ifrån egentligen samtliga partier har funnits för detta men det har än inte blivit något för Rågsved. Man har flyttat ut myndigheter och organisationer ifrån innerstaden till förorterna. Men när dessa myndigheter och organisationer har ställts inför att välja vart de ska placeras så har Rågsved valts bort.

Snösätraskolans orkester och Rågsvedsskolans Rocklinje spelade och dagen avslutades med dans.

Det här var en tid då stadsdelsdirektörerna gick på löpande band (Var inte så långvariga) i SDF EÅV.

Renoveringen kostade ca 200 000 kronor.

Vid den här tidpunkten fanns det planer på att bygga intill festplatsen. Stadsdelsförvaltningen uttalade sig då: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=102299
”Evenemangsplatsen Perssons betong en viktig mötesplats för Rågsvedsborna. Den platsen behöver skyddas från framtida exploatering. Där förekommer dans och annan underhållning under sommartid. Förvaltningen vill uppmärksamma om att framtida boende i stadsvillorna kan uppleva evenemangen som störande och hindra verksamheten där. Det vore olyckligt om den integrerande, kulturinriktade och föreningsledda verksamheten som drivs vid evenemangsplatsen trängs bort av den nya bebyggelsen."

I publiken fanns bland annat Sven Löfberg, Rosa Lundmark (V också revisor i Rågsveds Samhällsförening), Barbro Nylander (Revisor Snösätra Norra), Jan Runfors (Rågsveds Samhällsförening), Eva Haglund (Miljö- och studiegruppen Snösätra Norra), Rose-Marie Björling (Hyresgästföreningen Rågstintan), Eva Wesslén (Kräpplagruppen), jag själv som då var ordförande för Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening och många fler.

Vid Snösätra Norras kontraktskrivning så hade vi tillslut kontakt med en kvinna på förvaltningen som troligen inte kände till allt annat tidigare inträffat. Hon lyckades skicka oss felaktiga kartor två gånger. Efter att allt var ordnat kom kommentaren som ofrånkomligt ger och gav ett leende:

Ledsen över att det blivit så rörigt!


Ponnyridning för barnen.
Och i all den röra så jobbade Sophie Dahlberg som rimligen (Åtminstone till och från) borde ha känt att hon jobbade emot väderkvarnarna. 
Man ska alltid också nämna det positiva, annars riskerar man att snart fina det gå och bli negativt. Styrelsen i Snösätra Norra  Fritidsträdgårdsförening med fler älskar eldsjälar och fascinerades därför av Sophie Dalhberg och hennes arbete i och för Rågsved. Sophie försökte samla föreningar, organisationer och invånare för att förbättra Rågsved. Hon vände och vred på alla stenar för att uppnå förbättringar. Vi fortsatte därför även efter att hennes tjänstetid gått ut i EÅV att delta på områdesmötena, Rågsvedsdagen m.m.

Efter valet 2014 fick vi en ny politisk majoritet i Stockholms Stad. Byggnation på platsen är inte längre trolig. Se partiernas synpunkter:
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1763715

Hyresgästföreningen Rågstintan ansvarar för Perssons Betong, Sven Löfberg är ordförande. Men även andra organisationer kan få låna festplatsen t.ex. hade Musketörerna i Rågsved en Rock och pop festival “Sellstock 2012” här den 25 augusti 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar