måndag 9 september 2013

Snösätra får fortsätta vänta på stadens upprustning av Rågdalens etapp 3

Tidigare inlägg om Rågdalen etapp 3:
Snösätra väntar på stadens upprustning

http://connycdm.blogspot.se/2012/05/snosatra-vantar-pa-stadens-upprustning.html
Upprustning av Rågdalen etapp 3 på G

Kontakt med exploateringskontoret 3 september

På stadens hemsida stod det i en längre tid bl.a.:
"Detaljprojektering pågår under april-maj. Genomförande planeras ske sommaren-hösten 2013. "
Jag kontaktade därför exploateringskontoret den 3 september för att fråga varför arbetet inte än var påbörjat: https://www.facebook.com/Exploateringskontoret/posts/436456353115050
Kommunikation finns också sparat i PDF format.

Information på Stadens hemsida 3 september 2013 ändrades då till:
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Parker/Aktuella-parkarbeten/Soderort1/

Bildtext
Fortsatt upprustning av Rågdalen
Upprustningen av parkstråket Rågdalen i Rågsved fortsätter nu med den tredje och sista etappen. Under våren 2013 togs ett förslag fram som visades vid ett Öppet Hus-möte. Målet är att parken ska bli en mötesplats för stora och små med möjlighet till bollspel, grillning och picknick. Se förslaget här
Efter alla inkomna synpunkter har förslaget reviderats och under hösten 2013 pågår en detaljprojektering av parken. Byggstart planeras våren 2014. 
För mer information, kontakta Robert Strömberg, Stockholms exploateringskontor, telefon 08-508 265 39, e-post robert.stromberg@stockholm.se


Svar ifrån Exploateringskontorets Robert Strömberg om varför upprustningen av Rågdalens etapp 3 återigen är försenad och varför informationen på hemsidan ändrades först efter att jag kontaktat.
I slutet av augusti 2013 beslutade exploateringskontoret att avvakta till våren med planerad byggstart för att slippa vinterkostnader. Dessutom ta hänsyn till sådd och plantering av växter som ska ske i projektet.
Anledningen till att webbplatsen inte varit helt uppdaterad tidigare är att den tidigare ansvariga arkitekten på Exploateringskontoret slutade innan sommaren och ett visst glapp uppstod.

Jag kan inte påstå att jag upplever att jag får något svar ifrån exploateringskontoret om varför vi har en ytterligare försening. Utan enbart ett upprepande "Tyvärr tog projekteringen längre tid än beräknat och vi kommer inte hinna påbörja upprustningen innan vintern.". Men jag tycker det är troligt att anledningen är densamma som med webbsidan “ett visst glapp uppstod”.

Jag kommer att fortsätta att ta kontakt med Robert Strömberg med jämna mellanrum för att se om han fortfarande jobbar kvar på Exploateringskontoret och att informationen på stadens webbsida om Rådalen etapp 3 är korrekt.


Vem vill skicka sina barn och ungdomar att leka i den här parken ?


 

Vem vill ens stanna till i den här parken ?

 
 

 Finns det någon park i Stockholms stad som är i större behov av upprustning än denna ?


 

Det här är INTE en stimulerande miljö!

Jag stannar i normala fall inte till i den här parken utan passerar igenom, oftast så fort som möjligt. Men tog mig nu tid i en 40 minuter och stannade i parken och bl.a. fotograferade. De människor som kom under tiden, ja de passerade.
Men tre ungdomar satt på en av parkbänkarna. Jag hade tydligen dragit till mig deras uppmärksamhet, troligen för att jag var en konstig prick som vistades i parken. Vi pratade om upprustningen av parken, de var ganska insatta i stadens planer men inte att det nu blir ytterligare förseningar. De ville gärna prata med dom ansvariga för det, vilket jag just då inte kunde förse dom med information om. Får sätta upp några affischer i området.
En skrämmande iakttagelse de hade gjort är att de inte trodde att ansvariga skulle låta en park i innerstaden få se ut så här.
Jag tyckte dessa tre trevliga, lugna och kunniga ungdomarna sittande på en parkbänk i Rågdalens etapp 3 område var en typisk bild på verkligheten. Vad annat ska just trevliga, skötsamma ungdomar göra i den här parken idag ?
 

Matöppet (Webb / Facebooksida) som slog upp sina dörrar 2011 är den ägare som har det största varuutbudet och bästa servicen på mannaminne här. Undra hur parkens förfall påverkar butikens intäkter ?En viktig stig för butikens näringsverksamhet, men man kunde t.ex. göra en åsnestig här. Det är periodvis lerigt och halt här.  Buss 744 på väg emot Ballingsnäs.
 
 

I Snösätra finns flera sådan här platser där man efter arbete inte återställt asfalten.
 

Här vid gångbanan intill butikens parkering så är vattensamlingar inte ovanliga, blir ofta som en skridskobana vid kallt väder (Vilket många visserligen vill ha, men på bollplanen längre bort).
 


Cirkus Wictoria var tidigare i år på denna fotbollsplan. Fick ett samtal ifrån Cirkusen några veckor innan, jag svarade då “Ni måste ha ringt fel”. ¨Medans jag var fullt övertygad om att det var felringning, så svarade mannen roat “Näe jag har inte ringt fel”. Jag lär ha sett ut som en fågelholk, när han börja förklara att han läst mitt blogginlägg ifrån året innan. De hade då också varit i Snösätra för att de inte kunde vara på San Siro (Bjursätragatan /Rågsvedsvägen emot Sköllerstagan). Dom tyckte om platsen i Snösätra, de ville ha beskrivningar om området för affischeringen. De hade också varit i kontakt med staden för att kontrollera om de kunde vara här. Eftersom staden hade sagt att det går bra, bara det inte pågår något arbete med upprustningen, så undrade han om jag kunde se något arbete där. Svaret var nej. Slyröjning, trädbeskärnings arbetet var avklarat.

Jag får återigen se ut som en fågelholk när jag av en boende i området får veta att intilliggande parkeringshus på Bäverdammsgränd ska upprustas och att man av exploateringskontoret fått ett nej till att ställa bilarna på denna bollplan tillfälligt eftersom det pågår upprustning i parken.

Låt oss nu fortsätta bortom fotbollsplanen!

 
 

Då finner man dessa...

Är detta världsklass? Är detta värdigt "The capital of Scandinavia" ?

1 kommentar:

  1. Bra att du skriver om detta Conny! Det är inte acceptabelt att vi ska få vänta så länge på upprustning av denna plats som "gud glömde"..

    SvaraRadera