måndag 8 februari 2016

Uppföljning av Rågsved februari 2016

Dags att göra en ny uppföljning av blogginlägget “Uppföljning av Rågsved”som i mycket bygger på trygghetsvandringar och trygghetsmöten 2010-11.
Skylten vid tidigare Stadsdelsförvaltning i Högdalen som då fortfarande var kvar, var kuriosa. Men nu har hela byggnaden rivits, så skylten borde ha kommit bort nu. Ska bli bostäder och butiker där nu.

Mitt medborgarförslag till Stadsdelsförvaltning att ersätta den mest centrala anslagstavlan vid Rågsveds tunnelbanestation som togs bort vid renovering 2011 fick ett positivt svar:

Tavlan var på plats i början av november 2015.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.4.-078/2015 Sida 1 (2) 2015-03-17
Lokal- och stadsmiljöenheten Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Slakthusplan 4,  121 22 Johanneshov, Telefon 08-50814050
 Anslagstavla i Rågsved - svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande antas som svar på medborgarförslaget.
Lena Lundström Stoltz Ulrika Klemets Stadsdelsdirektör Ekonomichef
Sammanfattning
C M har till stadsdelsnämnden inkommit med ett medborgarförslag om att ersätta den anslagstavla vid Rågsveds tunnelbanestation som togs ned i samband med renoveringen av stationen 2011 med en ny.
Förvaltningen är positiv till förslaget.
Bakgrund
C M har till stadsdelsnämnden inkommit med ett medborgarförslag om att sätta upp en ny anslagstavla vid Rågsveds tunnelbanestation.
Ärendet
C M förslag innebär att man ersätter den anslagstavla som tagits ned i samband med renovering och upprustning av Rågsveds tunnelbanestation 2011. Den vägg som tavlan tidigare satt på är numera ett konstverk, men C M föreslår att man istället kan sätta tavlan i direkt anslutning till entrén till tunnelbanan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Lokal- och stadsmiljöenheten.
Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.4.-078/2015 Sida 2 (2)
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till att den borttagna anslagstavlan ersätts med en ny, förslagsvis på den plats CM föreslår. Kostnaden, inklusive arbetskostnader, bedöms till ca 5 tkr.
Bilagor
1. Medborgarförslag från C M om anslagstavla vid Rågsveds tunnelbanestation

Tidningen Årsta/Enskede/Vantör nummer 3 23 januari 2016


Del av bildtexten:

Conny Mörke i Rågsved skickade in förslag om både anslagstavla och parkbänkar. Tavlan har kommit upp men några parkbänkar har han inte sett till.

-Jag kollade senast för två veckor sedan, så de är rejält förenade. Men anslagstavlan är bra. Många Rågsvedsbor är inte så bra på det här med internet och Facebook, därför får affischerna stor betydelse när det gäller att sprida information, säger han.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.4.-120/2015 
2015-03-18 Lokal- och stadsmiljöenheten
Handläggare Christoffer Lindh


Parkbänkar och papperskorgar i Rågsved – svar på medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande antas som svar på medborgarförslaget.
Lena Lundström Stoltz Ulrika Klemets Stadsdelsdirektör Ekonomichef
Sammanfattning
C M har till stadsdelsnämnden inkommit med ett medborgarförslag om att sätta upp parkbänkar och papperskorgar längs den gång- och cykelväg som för några år sedan anlades mellan förskolan Bäverhyddan och Magelungsvägen. Förvaltningen är positiv till förslaget.
Bakgrund
C M har till stadsdelsnämnden inkommit med ett medborgarförslag om att sätta upp parkbänkar och papperskorgar längs den gång- och cykelväg som för några år sedan anlades mellan förskolan Bäverhyddan och Magelungsvägen.
Ärendet
C M undrar i sitt förslag varför man inte satte upp papperskorgar och parkbänkar längs gång- och cykelvägen när den anlades.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Lokal- och stadsmiljöenheten.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Den aktuella gång och cykelvägen, med bland annat en bro över järnvägsspåret, anlades för några år sedan av exploateringskontoret och finansierades av flera projekt i närområdet. I finansieringen ingick inte vare sig parkbänkar eller papperskorgar.
Förvaltningen bedömer det som lämpligt att gång- och cykelvägen kompletteras med tre bänkar och två papperskorgar. Kostnaden bedöms till omkring 20 tkr. Detta är inte en kostnad som exploateringskontoret kommer att stå för utan som får finansieras av stadsdelen.

Stadsdelsförvaltningen Enskede – Årsta – Vantör brukar göra sitt så jag skulle tro att dessa parkbänkar och papperskorgar är på plats innan nästa uppdatering görs av denna bloggtråd. 
Ännu inge ny asfalt på gång- och cykelbanan mellan Bäverbäcksgränd 13 och Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening.På samma gång- och cykelbana en lampa (F177:75) som inte bytts än sen våren 2015.


Vägskyltsstolpen kvar intill Snösätra Norras parkering.Farthinder eller avspärrning av biltrafik mellan gångvägen Bäverbäcksgränd och Snösätravägen borde ordnas permanent och inte tagas bort under vintern.Asfalt saknas sen flera år tillbaka vid nergång i Rågdalens parklek ifrån Bäverbäcksgränd.Finns tyvärr mycket som kan förvaltas bättre när det kommer till Rågsveds Centrum. Jag tror också många håller med om det, men svårigheten sitter i att få Centrumägaren (Alltså inte Stockholms stad) att förstå det. Den här så kallade trädgården är något av det första man möts av när man kommer till Rågsved och skapar en oförtjänt dåligt första intryck av stadsdelen.
En klar förbättring däremot nu efter upprustningen vid Rågsveds bollplan.


Nergång vid Bjursätragatan till Matmissionen tidigare Matöppet. Här vid den så kallade "Gropen" kunde fortfarande bostäder byggas. Vad väntar man på ?Här några steg närmare Matmissionen har däremot asfalten äntligen ordnats.Märklig rondell vid butiken.Vattensamlingar kvar bakom butiken.

Alla bilder är skickade till staden samtidigt som plåtade med hjälpa av appen Tyck till. Läs gärna inlägget Hissen utanför Rågsveds tunnelbanestation och RågdalstorgetInge is spolning på Bäverdalens Bollplan ännu. Fortfarande oklar framtid för Perssons Betong. Inget nytt gällande några nybyggen, det även om det finns förslag på vart man kan bygga. Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret har i alla fall för tillfället slutat planera för byggen där folk inte vill ha det. Ett långsamt arbete för att skapa ett naturreservat har till och med påbörjats. Det ända onda ifrån Exploateringskontoret och stadsbyggnads just nu är långsamheten. Trafikkontoret verkar däremot vara ute och cykla till och från, har inte full kontroll.

Ungefär så kan man sammanfatta sen senaste blogginläggen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar