måndag 18 april 2016

Uppföljning av Rågsved april 2016

Uppföljning av Rågsved februari 2016Elhuset ska tydligen efter Exploateringskontorets så kallade upprustning "Rågdalens etapp 3" vara rödmålad. Men har mestadels blivit nerklottrad.

Klottersaneringsarbetet leder till att den röda färgen försvinner allt mer. Men måla inte om den röd igen utan gör en mosaikvägg, förslagsvis som föreställer en karta över Snösätra och eventuellt Rågsveds Naturreservat.

Ja, jo, jag ska lämna ett medborgarförslag. Lämna ett medborgarförslag du också!
Medborgarförslag om Bäverdalens Bollplan 
(Inskickad till Stadsdelsförvaltningen Enskede - Årsta - Vantör de 11 april)

Bollplanen bör få konstgräs som möjliggör isbana på vintern.
Med konstgräs blir bollplanen genast mer använd, vilket är viktigt för att förbättra området/parkens låga aktivitet. Intresse för isbana/skridskomöjligheter vintertid finns, därför bör även den möjligheten planeras in.
Conny Mörke
2016-04-11

Ett svar ifrån Sebastian Wiklund gällande Rågsveds Naturreservat:
"Ärendet ligger hos exploateringskontoret och den plan som redovisats gäller:
2016 – Stadsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med exploateringskontoret på att få fram en struktur för bostadsbebyggelse i angränsning till reservatet. Utredning av de sociala värdena samt dess sociala funktion som mötesplats för närliggande stadsdelar för att kunna sammanknyta dem pågår.
Våren 2016 bestäms en gräns för Rågsveds naturreservat med hjälp av de sammanställda naturinventeringarna samt med den framtagna strukturplanen för bebyggelse.
Sommaren 2016 – Skötselplanen tas fram
HT 2016 – Samråd
2017 – Färdigt förslag"


Går bra att bygga bostäder på Bjursätragatan 55 där Matmissionen som brann ner fanns.
Lägg för all del butiks- eller kontorslokaler på bottenplan.


Går också bra att bygga vid den intilliggande illegala parkeringsplatsen. 

Rågsveds allé förslaget är toppen. Bedrövligt att Säterhöjden inte kommit igång, likaså de planerade bostäderna korsningen Rågsvedsvägen / Sköllerstagatan. Vi har tydligen ingen bostadsbrist.
Men jag hoppas det blir rätt från början och att festplatsen Perssons Betong som Sven Löfberg är en eldsjäl för blir kvar. Valborgsfirande på Perssons Betong även 2016. Annars håller jag med om att Sebastian Wiklund givit mycket bra info! Inte så långt kvar på våren tills gränsdragningen ska vara klar. Jag hoppas tidsplanen hålls!

PS. Betesdjuren nere i Rågsveds Naturreservat är omtyckta. Men pengar till verksamheten ifrån staden har varit ett osäkert kort i några år nu. Ifjol vart det alldeles för få djur och i år osäkert om det blir några alls.

Det händer nog att folk går den här vägen ovan, kanske staden borde tänka på det.Man kan inte se det nu, men här blir det ofta stora vattensamlingar.


Brist på vägmålning vid övergångsstället på Bäverbäcksgränd anmäld med hjälp av tycktill appen den 14 april.

Stadsdelsförvaltningen har satt upp en grind vid gångvägen mellan Bäverbäcksgränd / Bjursätragatan och Snösätra Norra / Snösätravägen för att hindra biltrafik. Det minskar biltrafiken markant, fast det finns alltid de sista 5-10%  “speciella” som hittar andra vägar.

Parkbänkar och papperskorgar längs den gång- och cykelväg som för några år sedan anlades mellan förskolan Bäverhyddan och Magelungsvägen har ännu den 16 april inte kommit upp. Men jag tror det är en mycket kort väntan till innan det är klart.


Jag har återigen anmält till staden att det saknas asfalt på gång- och cykelvägen bakom Bäverbäcksgränd 13 den 13 april med hjälp av Tycktill appen.

Lampan samma gång- och cykelbana (F177:75) är nu bytt av staden.

Vägskyltsstolpen intill Snösätra Norras parkering är nu borttagen av staden.

PS. Staden behöver bli bättre på att samarbete med koloniområdena. Det för att möta de nya utmaningar som ställs då många nya odlare ifrån länder med andra kulturer än tidigare vill och kan odla för oss annat. Handlar om att anpassa regelverk så vi inte hindrar positivt skapande. Intresserade politiker och tjänstemän är alltid välkommen att kontakta mig för mer info.


Parkbänken finns på baksidan av Snösätra Södra koloniområde.

Hur klottersanerar man träd ? 

 
  

Bilderna ovan var tagna 2016-04-12
18 april kom ett svar ifrån Stadsdelsförvaltningen
Trafikkontorets entreprenör sanerar träden genom att skonsamt med vatten försöka sudda bort så mycket som möjligt vissa gånger lyckas tyvärr inte detta helt och skuggor som inte går att göra något åt kvarstår. Detta pga risk att trädet skadas om vidare försök till sanering görs.


Jag behöver inte ta mig mer än omkring 400 meter ifrån min bostad för att få till en smällfet blogginlägg med brister som borde åtgärdas. Jag kan tänka mig att hela stadsdelen behöver en översyn och kanske fler invånare som behöver bli mer aktiva på "Tyck till appen". Fast man får räkna med att det tar tid innan något händer och att det ibland krävs både 2,3 och 4 felanmälningar av samma ärende.

Men jag tänker nu göra en avstickare och bege mig ner emot centrumet. Först passera lite asfalt som saknas vid Rågdalens Parklek strax intill bollplanen. Här passerar dagligen många människor. Vidare förbi Rågdalstorget så är vi alldeles strax nere vid Rågsveds Centrum.

Modekedjorna står på kö för att etablera sig....eller kanske inte.
Fast nu ska vi vara sparsam med kritiken emot staden, hur svårt och jobbigt det än kan vara, för centrumet ägs inte av staden.

Tidningen Årsta/Enskede -
Borgarrådet om Rågsveds centrum: "Jag är chockad"
Alla politiker borde bli chockade över att se något sådant, än mer de styrande. Även om marken inte förvaltas av staden idag så kommer synen av detta att spegla av sig.
Politiker oavsett färg borde slå sig samman och hitta verktyg för att hantera sådana situationer för detta är PINSAMT!

En stolt, eldsjäl till näringsidkare som vill förvalta, skapa och utveckla sin verksamhet rättar inte bara till fel utan investerar också i sin verksamhet. Som kund får man något extra för sina pengar av en sådan leverantör. Tillåt mig att tvivla på investeringar och utveckling här....

Slutord 
Stadsdelsförvaltningen Enskede – Årsta – Vantör (Som nu har en Facebooksida) är en ganska bra förvaltning. Den senaste tiden har SDF blivit än bättre på att åtgärda problem. Fast jag hoppas förstås att man försöker sikta på att bli än bättre.
Stadsdelsnämndens politiker är dess till ganska begripliga. Rågsved skulle må bättre av att denna förvaltning och nämnd hade mer att styra över.
Stadshuset och Tekniska nämndhuset däremot lever på en annan planet och motverkar, fördröjer eller gör fel insatser för Rågsved. Tanke slog mig precis att vi borde dokumentera hur mycket detta problem kostar ekonomiskt för skattebetalarna. Den ena handen gör något gott och den andra motarbetar detsamma.

För er som följt denna tråd kan se att det leder tillbaka till 2010-2011. Det är där det börja för min del. Med eldsjälar inom Stadsdelsförvaltningen som ville något för Rågsved och sedan dess motpoler. Det är det den här tråden handlar om. Det är förslag och synpunkter kommet ifrån dessa möten och träffar. Även Facebookgruppen som nämns ovan. Kommentarerna och synpunkterna är tungt förankrade. Det är dessa åtgärder som behövs respekteras och åtgärdas först innan något annat är värt en spottstyver. Men även om många missar fortfarande görs så får jag ta och erkänna att vi är på rätt bana. Det går sakta framåt. Intressant och viktigt blir nu de kommande vägvalen som blir mycket viktiga. Antingen lyssnar stadshuset eller också tror de sig veta bäst själva, vilket de inte gör......

Stadshusets svagaste länk och inget är starkare än den svagaste länken är helhetssyn.
Att genomgripande veta vad man pratar om, sätter Stadshuset på pottan. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar