torsdag 21 mars 2013

Upprustning av Rågdalen etapp 3 på G

Bilderna är tagna ifrån Rågsveds Fritidsgård den 12 mars 2013 då exploateringskontoret hade ett öppet hus om ett idéförslag. Detaljprojektering pågår under april-maj. Genomförande planeras ske sommaren-hösten 2013. Se gärna tidigare inlägg om Rågdalen etapp 3 Snösätra väntar på stadens upprustning .

Från och med den 20 mars 2013 och cirka två veckor framåt pågår naturvårdande arbete i befintlig vegetation i parken.
Stadsdelsförvaltningen har inte spenderat allt för mycket pengar på den här parken under de senaste åren. Kanske för att man väntat på den här nu försenade upprustningen. Det är säkert en anledning till att det nu har gjorts en ganska omfattande slyröjning.
 
 
 
 

 

 

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar