onsdag 25 februari 2015

Uppföljning av Rågsved

Tidigare blogginlägg :

Tisdag 26 juni 2012
Uppföljning av Trygghetsmötet i Rågsved 2011
Trygghetsmöte i Rågsved
http://connycdm.blogspot.se/2011/12/trygghetsmote-i-ragsved.html

Bilden till höger var tagen strax innan valet i september 2014. Affischen satt uppe på dörren till lokalen där Vantörs Stadsdelsförvaltning fanns innan flytten. Bra info att veta, men stadsdelsförvaltningens flytt måste ha gjorts runt 2008.
Något att skratta åt, men huset ska rivas. Då åker nog också skylten ner :)
Även huset där Andra varvet finns ska rivas. Andra varvet planerar att flytta in i annan lokal i närheten.
Tidningen Årsta/Enskede -
Nya bostäder i Högdalen – då flyttar succébutik

Hur går det i övrigt i Rågsved ?
Finns det annat staden glömt de senaste åren ?


Medborgarförslag till Stadsdelsnämnden
Staden har ett antal anslagstavlor i Rågsved för att affischera om föreningsinformation och information ifrån staden (Om så kallade boendedialoger, trygghetsvandringar eller öppna områdesmöten).
Den mest centrala och viktiga anslagstavlan vid Rågsveds tunnelbanna togs bort vid renoveringen/upprustningen av stationerna 2011.

Eftersom det på den vägg som tavlan satt på då nu är ett konstverk, så kan tavlan av förståliga skäll inte sättas upp på samma plats. Men jag föreslår att en tavla sätts upp i direkt anslutning till tunnelbanestationen.

Conny Mörke
2015-02-05
Om tidsplanen håller så är det en glädjande nyhet att den bristfälliga Rågsveds BP
äntligen ska rustas upp.

Tidningen Årsta/Enskede - Rågsveds bollplan får konstgräs och parkour
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ragsveds-bollplan-far-konstgras-och-parkour/aRKobs!nSjgmPoVdoEaaFTndXj2lg/

Insändare i Mitt i Söderort tisdagen 6 juli 2010
Anlägg konstgräs på bollplanen i Rågsved
http://arkiv.mitti.se:4711/2010/27/soderort_bandhagen/MISB-20100706-A-002-A.pdf


Nya skolbyggnader vid Rågsvedsskolan....men samtidigt har högstadiet/årskurserna 7-9 lagts ner.


Ny fin bark och en lekplats därtill i parken bakom Askersundsgatan.Här fanns först ogräsfyllda och vanskötta odlingar (Runt 2010 anmäldes det). Ett “lysande” förslag som kanske mer egentligen var ironisk kom att om odlingarna inte sköts är det bättre att lägga sten/grus. Runt 2012 lades denna sten /grus (Se bild). Nu 2014/15 har ogräset börja växa igenom sten täcket och odlingarna upplevs som i samma standard som från början 2010. Förslag som finns nu är att ansvarig förvaltare tillsammans med någon av odlingsföreningarna som finns i Rågsved eller med invånare/boende i Rågsved tar ansvar för odlingarna.


Tar vi oss upp till Snösätra, matbutiken Matöppet Snösätra Rågsved Bjursätragatan 55 eller för många kännda Rågdalen etapp 3 så har lite hänt:
Rågdalen etapp 3 – resultatet av flera års väntan
Men det saknas fortfarande asfalt vid delar av gångtunneln, åsnestig skulle kunna göras vid butiken upp till bussen, vattensamlingar vid gång- och cykelbanan från butiken till Bäverbäcksgränd.


Kommer man över ifrån det här fina övergångsstället......


så vandras det vidare ner för här. Här syns också den välkända "gropen" som bilar parkerar lite hur som på. Åt andra sidan så har det länge föreslagits att man kan bygga till bostäder här på Bjursätragatan mellan Bäverbäcksgränd och Bäverdammsgränd. Skulle man komma till skott med det skulle problemen som finns här idag kunna lösas i samma veva.Vid Bäverdalens Bollplan efterfrågas återigen is/spolning på vintern precis som gjordes förr om åren.


Går vi nu ett stenkast ifrån den här platsen till gång och cykelbanan mellan Bäverbäcksgränd ca 13-15 och Snösätra Norra Fritidsträdgårdsföreningens föreningsstuga så saknas fortfarande även här asfalt.Vägskylten försvann. Efter diverse turer mellan SDF och trafikkontoret så konstaterades att den inte var nödvändig. Skylten som sitter strax innan om att vägen är en gång- och cykelväg skulle vara juridiskt tillräcklig för att visa att biltrafik inte är tillåten.
Men själva stolpen blev kvar och trots att jag påpekade det för trafikkontoret så finns stolpen ännu kvar. Detta är förstås inte världens viktigaste fråga. Men, trafik kör här både rakt fram förbi förskolan Bäverhyddan och till vänster här upp emot Bäverbäcksgränd. Trafiken närapå upphörde när SDF satt ut stenar, men nu har dessa tagits bort för att snöröjningsmaskinerna ska kunna komma fram och då är trafiken tillbaka.


EK
Här i Kräppladalen finns det många ekar. En inventering som gjordes i hela Stockholms stad 2006 visade att kräppladalens ekar är särskilt värdefulla eftersom många av dem är gamla. Gamla ekar har goda förutsättningar för att vara hem för ovanliga djur, lavar och svampar.
Ekens hålighet är en populär bostad
En ek kan bli uppåt 900 år gammal och ju äldre den blir desto ihåligare blir den eftersom den börjar murkna inifrån när den blir gammal. Tidigare trodde man att håligheten hotade trädets överlevnad. Därför fyllde man ofta stammen med betong. Kanske blir eken stabilare, men den klarar sig trots det bättre utan fyllning. Många djur trivs dessutom i ekens håligheter, till exempel ugglor, fladdermöss och insekter. Vissa arter kan inte leva någon annanstans utan är helt beroende av gamla ihåliga ekar.

En död ek ger också liv
Även när eken är död kryllar det av liv i den. Flera insekter och svampar lever i den döda eken och bidrar till nedbrytningen av den.

Eken var populär till skeppsbyggen
Ektimret är stabilt och var förr i tiden eftertraktat till skeppsbyggen. Ekarna var därför kungens egendom och fick inte huggas ner av andra än kungens män.

Ekollonen är näringsrika och innehåller proteiner, fett och kolhydrater.

En insekt som lever inuti eken är den bruna guldbaggen (Licola marmorata). Om den finns i en ek kan man upptäcka dess spillning där mulm (trämjöl) från trädet rinner ut.

Ja, naturreservatsbildningen borde vi snart höra mer om!


Fortfarande klotter på parkbänken som finns bakom Snösätra Södra koloniområde.


Medborgarförslag till Stadsdelsnämnden
Vid den ”nya” gång- och cykelvägen mellan förskolan Bäverhyddan i Snösätra och Magelungsvägen / Kulturhuset Cyklopen finns inga parkbänkar eller papperskorgar.
Varför gör det inte det ? 

Conny Mörke
2015-02-24


Här en bild ifrån Perssons Betong som även i år kommer att ha ett valborgsfirande. Hoppas staden snart städar undan sina byggplaner här så firandet får fortsätta här även kommande år.

Även koloniområdena var hotade av bebyggelse men har nu gått in i en ny avtalsperiod och kan inte sägas upp fören strax intill nästa kommunalval 2018 och även om det sker så har föreningarna marken ett år ytterligare till 2019.
Efter stadens markprover på Perssons Betong så borde nytt grus läggas.


Babas restaurang på Bjursätragatan och graffitimålningarna (Även om graffitimålningarna också genererat mer klotter i närområdet) nere vid Snösätravägen har genererat besökare till Rågsved ifrån när och fjärran.

Staden gör lite gott, blir för senat med annat (Rågdalen etapp 3), struntar i det tredje (Bygg förslag på Bjursätragatan, vad invånarna sa om naturen på Boendedialogen, utegym, is på bollplan m.m.) och motarbetar utvecklingen i det fjärde igenom att gå emot / ta energi och resurser ifrån invånare och
organisationer som vill utveckla (Se frågor som Rågsveds Friområde och Perssons Betong). Boendedialog ses som boendemonolog och när det sedan ska satsas på Rågsved så har man ingen aning om hur eftersom man inte lyssnade i början. Nya Rågsveds Folkets Hus och Öppna Förskolan vid Rågsvedsskolan börjar med utbildning i svenska. IKANOS verksamhet P.U.R. byter namn till Värdens fritids.

Nya bostadsrätter/grannar på Bjursätragatan 33-37.
Nytt soprum på G vid Bjursätragatan 5.
Döda träd i centrumet har byts till levande.
Blir inge pendeltågstation i Rågsved, men med lite tur en förlängning av tunnelbanan ifrån Hagsätra till Älvsjö.

Ungefär så kan man sammanfatta sen senaste blogginläggen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar