tisdag 25 augusti 2015

Hissen utanför Rågsveds tunnelbanestation

Jag ska i detta inlägg försöka sammanfatta en händelse om hissen nere vid centrumet och de diskussioner som förts om detta i Facebookgruppen “Rågsved – Anslagstavlan”.

En stor del av Rågsved är till stora delar byggd på en höjd. Dit når man antingen genom en serie mycket branta trappor och sluttningar -
eller genom en utomhushiss med två korgar som går från tunnelbanans utgångsnivå och upp till bostadsområdet.

Vi börjar med två bilder ifrån 20 april.

På skylten står det “Hissen mellan Rågsveds stationsplan upp till Stövargatan är avstängd på grund av renovering. Öppnas åter under juni månad.” (Man glömde skriva årtalet efter juni). Sen finns Stockholms stads logotyp längst ner. Det saknas kontaktinformation till staden eller ens information om vilken förvaltning som ansvarar. Ett stolt företag brukar vara pigga på att skriva deras företagsnamn, men i det här fallet står inte heller entreprenörens namn. Få som kände till att renoveringen skulle ske. Hela ärendet kantas av bristfällig information till allmänheten.

Det är ingen förståndig som gnäller på att det underhålls och renoveras. Delvis är buss 744 till hjälp som kan ta folk ifrån bland annat Preem macken / Hardemogatan upp emot Snösätra. Men bussen har förstås begränsningar vad gäller hur många elstolar o rullatorer den kan ta. Får inte heller glömma att busskort kostar pengar. För yngre välmående är det nyttigt med att springa lite i trapporna. Men det är ändå många som blir drabbade när båda hissarna blir avstängda och det i en längre tid. Folk drar sig för att gå ut, blir instängda. Man ifrågasätter om kommunen hade agerat på samma sätt om hissarna legat på andra stadsdelar i staden. Det är dålig planering att inte ta hänsyn till människor som har problem med framkomligheten eller olika sjukdomar. Kan till och med vara ett brott mot stadens principer för tillgänglighet och diskrimineringslagen.

Jag har ingen information om vad renoveringen totalt bestått av. Men hört och sett blästring pågå. I juni månad uppmärksammas att det kan gå flera dagar utan att något eller mycket lite arbete pågår.

Nu börjar aktiva och kunniga människor om staden att försöka lista ut vilken förvaltning som ansvarar för arbetet. Stadsdelsförvaltningen fick ett brev ifrån mig med frågan. SDF EÅV ansvarar inte för detta men tänkte att de skulle veta vem som gör det. Men den enda som uppenbarligen kände till detta var på semester så svaret lät dröja på sig. Andra var inne på att det var Stockolms läns landstings ansvar och kundtjänsten blev "bombade" med anmälningar. Först kom svaret att synpunkterna skulle skickas vidare till ansvarig företag. Vi börjar ha synpunkter på att det är dåligt av landstinget/SL att ha så dåliga upphandlingar och bryr sig så lite om konsekvenserna för människorna. Staden borde ha bidragit med ett temporärt alternativ under reparationstiden.

Arbetet blir inte klart under juni månad 2015. Men SL svarar att hissen nu ska fungera. SL har med andra ord, med all sannolikhet, skickat en hissreparatör till hissen inne i tunnelbanestationen. En hiss som så gott jag vet har fungerat. Reparatören lagat "felet" och rapporterat så tillbaka till SL ?
Efter fler återkopplingar med SL så svarar kundtjänsten att efter ha letat runt verkar det inte som att hissen tillhör SL, och därmed tyvärr inte har någon information om hissen vi menar.


Vi förstår då att det är Stockholms stad och inte landstinget som har ansvaret. Samtidigt, juli 9, så svarar SDF EÅV att det är trafikkontorets avdelning för konstruktioner som ansvarar.Ansvariga politiker är trafiknämnden:
https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1103
Stockholms stads felanmälan har först svårt att ta till sig att ansvaret är deras, hänvisar till SL.
Arbetet blir inte klart heller under juli månad, vi är nu inne i augusti månad.
17 augusti svarar Trafikkontoret att hissen ska vara klar senast fredag 21 augusti.Vilken är en sanning med modifikation. Byggplast börjar plockas ner under fredagen 21 augusti. Byggställningen börjar plockas ner under lördagen 22 augusti. Sen har städning av hissen påbörjats. Kvarstår att se när hissarna åter är i drift....(2015-08-27 Ena hissen börja fungera. 2015-09-16 den andra hissen var ingång igen.) och om allt då är OK med hissarna.
Trafikkontorets förklaring till dröjsmålet är regnet och kylan i sommar som fördröjt ommålningen av stålkonstruktionen och tätningen av fönster. Ett svar som säkert några vill se fakta på innan det kan godtas som anledning.
Trafikkontoret ska ha skickat ut information om förseningen i lokaltidning? Varken jag eller någon annan i Facebookgruppen har läst eller berättat om sådan information. Om du läsare har den "artikeln" så hör gärna av dig till mig (Kontaktinfo). 
Informationen vid hissarna, är inte värdigt Stockholm Stad!
Entreprenören kommer att få avdrag på priset enligt trafikkontoret.

En framkomlig ramp behöver byggas!
Det här är nog inte någon fråga staden tänkt på och vi som bor i området tänker på det bara då hissarna inte fungerar. Att inte komma hem på grund av en stillastående hiss kan bli en katastrof, så en permanent lösning behövs som ersättning när hissarna inte fungerar. Vidare problematiskt också att bära barnvagnar, matkassar uppför trapporna som är byggda på ett sätt så att enbart barnvagnar med vissa mått fungerar i "barnvagnstrappan". När denna trappa byggdes så fanns inte många av dagens hjälpmedel och utrustningar.
Ett förslag är en genomtänkt ramp som går i s form upp ,så att den inte blir så brant. Med en bredd så att man kan mötas, stanna och vila om man har rullstol, rullator, barnvagn eller bara har svårt att gå i trappor.

Exploateringskontoret kanske kan bygga bort den här barriären i en "Rågdalen etapp 4"?
Men det finns frågetecken kring hur högt exploateringskontoret sätter framkomlighet samt hur uppdraget ser ut gällande att lyssna på invånarna (Gäller då även utformningen av rampen).
Men Medborgaförslag i all ära: http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Du-kan-paverka/Medborgarforslag/
Idén är alltså mycket bra men skall utföras av någon ingenjörskunnig som kan beräkna lutning, halka vid snö mm. Medborgarförslag påpekar bara ett problem och en idé!

Ansvar!
Vist ska staden anlita duktiga, drivande och seriösa entreprenörer. Men det är stadens ansvar att se till att dessa håller måttet, att invånarna hålls informerade och att ett helhetsansvar har tagits!
Entreprenörerna ska veta att det kostar att blåsa staden!
Det måste finnas reservlösningar att sätt in i ett tidigt skede då man ser att det går fel.

Länken till detta blogginlägg har skickats till Trafikkontoret och kopia till Trafiknämndens politiker.
Den enda som svara var Patrik Silverudd, gruppledare (FP) Trafiknämnden som uppmana mig att återkomma till honom igen inom en vecka om svar inte inkommit ifrån Trafikkontoret.
Något svar eller kommentar kom inte från Trafikkontoret så först efter att Patrik kontaktat kontoret så kom:

Subject: Angående ärende KC-1714761 [Klagomål]
Hej. Upprustningen av hissarna i Rågsved har inte alls gått bra. Det finns ett antal faktorer som bidragit till detta; väder som gjort att målningsarbetet dragit ut på tiden, vandaliserad utrustning som måste ersättas/väntas på. Sedan har vi tjänstemän på Trafikkontoret brustit i uppsynen över arbetena under semesterperioden och varit dåliga på att informera er som hissarna betjänar. Vi skall bättra oss på dom punkterna. /Trafikkontoret - Lars Matz
www.stockholm.se 

Jag skickade då in frågan varför endast den ena hissen var igång och när den andra beräknas vara i funktion igen. 2015-09-15 kom svaret nedan, observera att den andra hissen sen var igång dagen därefter 2015-09-16. Ställde också fråga om tips på vem som kunde förvalta förslaget att inrätta en ramp på platsen som däremot inte besvarades.

Subject: Hissar Rågsved
Hej!
Tyvärr har vi haft skadegörelse på den ena hissen, reservdelar har kommit och är monterade men tyvärr är det någon som har försökt bryta sönder låset , det kommer att bli åtgärdat under veckan så förhoppningsvis är hissen igång under veckan.

Roland Kolmodin

Trafikkontoret
Anläggning/ konstbyggnad
Flemminggatan 4
104 20 Stockholm

2015-09-25 har jag skickat en påminnelse om förslaget med ramp till Trafikkontoret och trafiknämnden. När man skriver Trafikkontoret får man först ett färdigskrivet standards svar:

Sent: Friday, September 25, 2015 11:00 AM
Subject: Tack för din synpunkt! 

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Idé mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer KC-1738733.


Beskrivning: Hej!
Hissarna utanför Rågsveds tunnelbanestation vart tveksamma höjdare:
http://connycdm.blogspot.se/2015/08/hissen-utanfor-ragsveds.html
För att förbättra framkomligheten då hissarna åter blir stående (Vilket givetvis alltid bara är en tidsfråga då underhåll och renoveringar behöver göras) kan det väl vara bra att bygga en ramp på platsen ? Eller ?
Med vänlig hälsning, 
Conny Mörke

Tack för ditt bidrag till en bättre stad!
Våra svarstider är: 
3 arbetsdagar för enklare ärenden. Exempelvis frågor om vem du bör kontakta om något, hur en tillståndsansökan går till eller information om stadens verksamhet. 10 arbetsdagar för ärenden som behöver utredas. Komplicerade ärenden kan behöva längre svarstid men då får du information om det samt vem som ansvarar för ditt ärende inom 3 arbetsdagar. Din synpunkt kan behöva besvaras av flera enheter inom Stockholms stad vilket medför att du kan få svar vid flera tillfällen.  

Svaret från Trafikkontoret kom 5 oktober:

From: noreply@synpunktsportalen.stockholm.se
Sent: Monday, October 05, 2015 7:28 AM
To: conny.morke@telia.com
Subject: Angående ärende KC-1738733 [Idé]
Höjdskillnaden är så pass stor att en ramp som uppfyller krav på tillgänglighet blir ett par hundra meter lång, vilplan oräknade. Detta låter sig inte göras inom tillgängligt område. /Trafikkontoret - Lars Matz
www.stockholm.se

Staden har med andra ord inte kunskaperna att bygga en rimligt stor ramp på platsen.
Spontant tänker jag att kunskaperna kanske finns hos andra kommuner, vänorter eller EU men det är inte så värst specificerat.

Vem klarar uppgiften ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar