tisdag 28 juli 2015

LETTISK BIBEL TILL SALU


LETTISK BIBEL TILL SALU
Den första bibeln som trycktes på Lettiska i Riga på order av Kunglig majestät.
Anno: 1685
Utgångspris: 20 000 SEK

Kontakta Martin Ancons för mer info!
E-post: martin@envengi.com

Mer info på bloggen när bibeln är såld.


Googel
translation into English

LATVIAN BIBLE IS FOR SALE
The first Bible printed in Latvian in Riga on the orders of the royal majesty.
Anno: 1685
Output Price: 20 000 SEK

Contact Martin Ancons for more info!
E-mail: martin@envengi.com

More info on the blog when the Bible are sold.


Googel tulkojums latviešu valodā
LATVIJAS Bībele FOR SALE
Pirmais Bībeles iespiests Latvian Rīgā par pasūtījumu karaļa varenībai.
Anno: 1685
Izejas Cena: 20 000 SEK

Sazinieties Martin Ancons vairāk info!
E-pasts: martin@envengi.com

Vairāk informācijas par emuāru, kad Bībele ir pārdota.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar