fredag 15 juli 2016

Koloniträdgårdsföreningar i Riga / Allotment Associations in RigaJag och sambon har odlingslott i Snösätra Norra Fritidsträdgårdsföreningen (Hemsida / Facebook). Jag är ledamot/sekreterare i FSSK Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar som är Koloniträdgårdsförbundets distrikt inom Stockholms Stad (website / Facebook ). Så därav intresset för temat. / Me and my partner have an allotment in the association “Snösätra Norra Fritidsträdgårdsföreningen”" (Hemsida Facebook ). I am a member / secretary of “FSSK Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar” that is a allotment association district in the City of Stockholm (website / Facebook ). So hence the interest in the theme.

Jag har enbart varit i föreningar i Riga, så jag kan inte tala för hela Lettland. Men Lettland (Gäller även Estland och Litauen) är t.ex. inte med i internationella Koloniträdgårdsförbundet med säte
i Luxemburg: http://www.jardins-familiaux.org/  I have only been in the compounds of Riga, so I can not speak for the whole Latvia. But Latvia (Also applies to Estonia and Lithuania) is not included in international Allotment Association established in Luxembourg: http://www.jardins-familiaux.org/Det har inte varit lätt att få tag på information. Först frågat vänner och släktingar i Lettland som inget kunde tillföra och sen provat olika forum och fått tips om två föreningar i Riga. Tackar så hjärtligt för tipsen, men även här då lite vagt med information om koloniföreningarna.  It has not been easy to get hold of information. First asked friends and relatives in Latvia that nothing could bring and then tried various forums and received tips about the two compounds in Riga. Thank you very much for the tips, but even here then a little vague with information about the colony unions
.
Jag har diskuterat frågan med ett flertal kunniga personer som slutligen leder till ett ganska troligt svar att det finns historiska problem för rörelsen.  Många vill hellre känna att de äger sitt och vill inte vara del av en allmän gemenskap.  I have discussed the issue with several knowledgeable people who finally leads to a quite plausible answer that there are historical problems for the movement. Many would rather feel that they own theirs and do not want to be part of a general community.

Så intresset har nog avtagit i en tid för rörelsen. Men idag så ökar åter intresset inte bara i Lettland utan världen över. Folk / ungdomar ser smak, miljö och andra kvalité fördelar i eget odlat som många gånger då påminner om barndomen. So the interest has diminished in a time for the movement. But today, interest is again growing not only in Latvia but worldwide. People / young people see taste, environment and other quality benefits in their own cultivated as many times then reminds of their childhood.

För mig innebär och betyder kolonirörelsen / föreningslivet att man möter andra människor med samma intresse. Man får tillgång till kurser/utbildningar, man är försäkrad och erhåller tidning med information om vad som händer inom rörelsen. När man gör gemensamma inköp får man ner priser på produkter till en nivå enskilda bara kan drömma om.  For me the colony movement / associations means to meet other people with the same interest. You get access to courses / training, you are insured and receives the newspaper with information about what is happening within the movement. When making joint purchases you get down prices of products to a level individual can only dream of.

Jag har fått två intressanta och givande artikel/kommentarer på lettiska om kolonilotter i Riga / I got two interesting and worthwhile articles / comments in Latvian about allotments in Riga:

Med lite tolkningstjänster får jag fram att kontraktet är på ett till tre år, varefter det kan förlängas. Företräde ges till stora familjer, personer med funktionshinder och missgynnade.
Tjuvar kan man irritera sig på både i Sverige som Lettland. Det finns kommentarer om stölder och rädsla för det i kommentarerna.
Folk klagar på hemlösa hundar, men staden hänvisar till ett telefonnummer och att de hämtar anmälda hundar.
Man anser att asfalt och belysning är dåliga i områdena och att staden borde förbättra. Men i våra mått mätt borde nog också föreningarna satsa mera.
Koloniträdgårdsföreningarna i Riga ligger precis som i Stockholms Stad i regel på mark som är svår att bygga på.
With the translation services do I get the information that the contract is of one to three years, after which it can be renewed. Preference is given to large families, the disabled and disadvantaged.
Thieves get to irritate both in Sweden and Latvia. There are comments about the thefts and the fear of it in the comments.
People complain about the homeless dogs, but the city refers to a phone number and they will pick notified dogs.
It is considered that the asphalt and lighting is poor in the regions and that the city should improve. But in our standards probably unions should invest more also.
Allotment Associations in Riga just like in the City of Stockholm, usually are on land that is difficult to build on.Jag besökte den 1 juli två föreningar i Riga “Ģimenes dārziņu apvienība Jumpravsala" och en i stadsdelen Rumbula. I visited July 1 two compounds in Riga "Gimenes dārziņu Apvieniba
Jumpravsala "and another in neighborhood Rumbula.


Föreningen “Ģimenes dārziņu apvienība Jumpravsala" ligger på ön Lucavsala https://en.wikipedia.org/wiki/Lucavsala .
The association "Gimenes dārziņu Apvieniba Jumpravsala" is located on the island Lucavsala: https://en.wikipedia.org/wiki/Lucavsala


Föreningen har ca 450 medlemmar. Delar av föreningen är välskött. Ofta blir det så (Medvetet som omedvetet) att om några odlare sköter sitt väl så följer andra i närområdet efter eller också uppfattar besökarna/styrelsen de vansköta lotterna då bättre. Men det finns fler ganska så dåligt skötta odlingsområden i föreningen också tyvärr. Dessa odlare har uppenbart förträngt det lettiska ordspråket att ogräs ska vara rensat innan midsommar. Det finns viss allmän mark som antingen borde odlas på eller förvaltas bättre som jag gissar är Riga stads mark att sköta. The association has about 450 members. Parts of the compound is well maintained. Often it so (conscious as unconsciously) that if some gardeners do their well so follow others in the immediate area after or visitors/the board of  see the poorly managed plots then better. But there are more fairly so poorly managed growing areas of the association also unfortunately. These gardeners have obviously repressed the Latvian adage that weeds should be cleared before midsummer. There is some public land that should either cultivated or managed better which I guess is Riga city land to manage.

  

Andra funktioner i Lucavsala inkluderar ett monument för 400 ryska soldater som dog under det stora nordiska kriget med Karl XII
Other features of Lucavsala include a monument for 400 Russian soldiers who died during the Great Northern War with swedish king Charles XII.

  

Strax här intill finns också sen några år tillbaka en populär parklek och strand (Lucavsala Island).
Not far from here there are also a few years old popular playground and beach (Lucavsala Island).
Förening i Rumbula såg mycket bättre ut, mer odlat och bättre förvaltat. MEN, även om det fanns kolonistugor så fanns där också byggnader som snarare var villor. Några hus var upp till tre våningar. Det är inte riktigt vad jag kallar för kolonistuga. /  Association in Rumbula looked much better, more cultured and better management. BUT, although there were colonial cottages so there were also buildings which were rather villas. Some houses were up to three floors. It's not really what I call the garden house.

Övrigt / More information
Allotment garden development and spatial planning in Latvia’s cities
Wikipedia - Allotment (gardening)

Lämna gärna en kommentar om du har annan information eller kunskaper om koloniföreningar i Lettland!
Please leave a comment if you have other information or knowledge of the colony compounds in Latvia!


2 kommentarer:

 1. Väldigt intressant projekt du genomfört och berättar om. Jag vet mycket om Lettland men visste inte något om det du skriver om. Hoppas ni kan etablera nån samverkan med letterna. Precis som du skriver, är dom skeptiska mot allt som har med kollektiv att göra. Men trägen kanske vinner? /Petra Inna

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar Petra!
   Detta är för mig ett intressant tema, jag kommer inte att släppa det! :)

   Radera